Deel 2 - Reeks 9 - Vraag 17
Antwoord

Zowel in de tweede lijn als in de derde lijn bevat het onderste deel van de domino 2 stippen. Om te weten te komen welk deel van de domino de grote figuur en welk deel de kleine figuur wijzigt, dienen we te kijken welke figuur in deze 2 lijnen dezelfde wijziging ondergaat.

Zowel in de tweede lijn als in de derde lijn wordt een schuine oplopende streep toegevoegd in de grote figuur. Hieruit kunnen we afleiden dat het onderste deel van de domino betrekking heeft op de grote figuur, en dat 2 stippen betekent "toevoegen of verwijderen van een schuine oplopende streep".

Hierdoor weten we ook dat het bovenste deel van de domino betrekking heeft op de kleine figuur. Uit de tweede lijn kunnen we dus afleiden dat 5 stippen betekent "wijzigen van de vorm".

Uit de derde lijn kunnen we afleiden dat 3 stippen betekent "toevoegen of verwijderen van een horizontale streep".

Uit de eerste lijn kunnen we afleiden dat 4 stippen betekent "toevoegen of verwijderen van een verticale streep".

123456
/|V

Het bovenste deel van de domino in de opgave heeft 4 stippen. We moeten dus een verticale streep toevoegen of verwijderen in de kleine figuur. Het antwoord is B, D of E.

Het onderste deel van de domino heeft 2 stippen, we moeten een schuine oplopende streep toevoegen of verwijderen in de grote figuur. Het antwoord is B.