Deel 2 - Reeks 7 - Vraag 14
Antwoord

Uit de vorige oefening weten we dat het bovenste deel van de domino betrekking heeft op de grote figuur, en het onderste deel op de kleine figuur. Ook de betekenis van 1, 2, 3 en 5 stippen kennen we reeds.

Uit de tweede lijn kunnen we afleiden dat 4 stippen betekent "toevoegen of verwijderen van een horizontale streep".

123456
K/\V

Het bovenste deel van de domino heeft 4 stippen. We moeten een horizontale streep toevoegen of verwijderen in de grote figuur. Het antwoord is B of D.

Het onderste deel van de domino heeft 3 stippen. We moeten een schuine aflopende streep toevoegen of verwijderen in de kleine figuur. Het antwoord is B.