Deel 2 - Reeks 46 - Vraag 92
Antwoord

Uit de vorige oefening weten we dat het bovenste deel van de domino betrekking heeft op de grote figuur, en het onderste deel op de kleine figuur. Ook de betekenis van 2, 3, 4, 5 en 6 stippen kennen we reeds.

Uit de derde lijn kunnen we afleiden dat 1 stip betekent "toevoegen of verwijderen van een schuine aflopende streep".

123456
\V/K|

Het bovenste deel van de domino heeft 1, 3 en 6 stippen. We moeten een horizontale, schuine aflopende en oplopende streep toevoegen of verwijderen in de grote figuur. Het antwoord is C of D.

Het onderste deel van de domino drie keer 4 stippen. Twee van deze bewerkingen maken elkaar ongedaan. We moeten de kleur van de kleine figuur veranderen. Het antwoord is D.