Deel 2 - Reeks 44 - Vraag 87
Antwoord

Het onderste deel van de eerste domino in de tweede lijn heeft 5 stippen. Het onderste deel van de eerste domino in de derde lijn heeft ook 5 stippen. Het bovenste deel van de dominostenen in de tweede en de derde lijn zijn totaal verschillend. Om te weten te komen welk deel van de domino betrekking heeft op de grote of kleine figuur, en om de betekenis te achterhalen van 5 stippen, moeten we een gemeenschappelijke wijziging zoeken tussen de grote (of kleine) figuur in de tweede lijn, en de grote (of kleine) figuur in de derde lijn.

Zowel in de tweede als derde lijn wordt een schuine aflopende streep toegevoegd of verwijderd in de grote figuur. Hieruit kunnen we afleiden dat het onderste deel van de domino betrekking heeft op de grote figuur, en dat 5 stippen betekent "toevoegen of verwijderen van een schuine aflopende streep".

Uit de tweede lijn kunnen we vervolgens afleiden dat 6 stippen betekent "toevoegen of verwijderen van een schuine oplopende streep".

Uit de derde lijn kunnen we afleiden dat 1 stip betekent "toevoegen of verwijderen van een verticale streep", en dat 2 stippen betekent "veranderen van kleur".

Uit de tweede lijn kunnen we vervolgens afleiden dat 3 stippen betekent "toevoegen of verwijderen van een horizontale streep".

Uit de eerste lijn kunnen we afleiden dat 4 stippen betekent "veranderen van vorm".

123456
|KV\/

Het bovenste deel van de domino in de opgave bevat 5 en 6 stippen. We moeten dus een schuine aflopende en oplopende streep toevoegen of verwijderen in de kleine figuur. Het antwoord is A of C.

Het onderste deel van de domino in de opgave bevat 3 en 4 stippen. We moeten de vorm van de grote figuur veranderen en een horizontale streep toevoegen of verwijderen. Het antwoord is A.