Deel 2 - Reeks 36 - Vraag 72
Antwoord

Uit de vorige oefening weten we dat het bovenste deel van de domino betrekking heeft op de grote figuur, en het onderste deel op de kleine figuur. Ook de betekenis van 2, 3, 4, 5 en 6 stippen kennen we reeds.

Uit de tweede lijn kunnen we afleiden dat 1 stip betekent "toevoegen of verwijderen van een schuine aflopende streep".

123456
\K/|V

Het bovenste deel van de domino heeft 2 en 5 stippen. We moeten de kleur en de vorm van de grote figuur veranderen. Het antwoord is D of E.

Het onderste deel van de domino heeft 1 en 3 stippen. We moeten een schuine aflopende en oplopende streep toevoegen of verwijderen in de kleine figuur. Het antwoord is D.