Deel 2 - Reeks 35 - Vraag 69
Antwoord

Het bovenste deel van de tweede dominosteen op de eerste lijn bevat geen stippen. Het bovenste deel van de dominosteen heeft dus betrekking op de figuur die het minste aantal wijzigingen ondergaat, in dit geval slechts 1 wijziging (4 stippen).

De grote figuur wijzigt van vorm en van kleur, de kleine figuur wijzigt van vorm. De kleine figuur ondergaat dus slechts 1 wijziging. Hierdoor weten we dat het bovenste deel van de domino betrekking heeft op de kleine figuur, en dat 4 stippen betekent "veranderen van vorm".

Aangezien het onderste deel van de domino betrekking heeft op de grote figuur kunnen we uit de eerste lijn ook afleiden dat 5 stippen betekent "veranderen van kleur".

Uit de tweede lijn kunnen we vervolgens afleiden dat 2 stippen betekent "toevoegen of verwijderen van een schuine aflopende streep", en dat 3 stippen betekent "toevoegen of verwijderen van een horizontale streep".

Uit de derde lijn kunnen we afleiden dat 6 stippen betekent "toevoegen of verwijderen van een verticale streep".

123456
\VK|

Het bovenste deel van de domino in de opgave heeft 4 en 5 stippen. We moeten dus de vorm en de kleur van de kleine figuur aanpassen. Het antwoord is C of E.

Het onderste deel van de domino heeft 3 en 4 stippen, we moeten de vorm van de grote figuur aanpassen en een horizontale streep toevoegen of verwijderen. Het antwoord is C.