Deel 2 - Reeks 29 - Vraag 57
Antwoord

Het bovenste deel van de eerste dominosteen op de eerste lijn bevat geen stippen. Het bovenste deel van de dominosteen heeft dus betrekking op de figuur die het minste aantal wijzigingen ondergaat, in dit geval slechts 1 wijziging (2 stippen).

De kleine figuur verandert van vorm en er wordt een verticale streep toegevoegd, in de grote figuur wordt een horizontale streep verwijderd. De grote figuur ondergaat dus slechts 1 wijziging. Hierdoor weten we dat het bovenste deel van de domino betrekking heeft op de grote figuur, en dat 2 stippen betekent "toevoegen of verwijderen van een horizontale streep".

Aangezien het onderste deel van de domino betrekking heeft op de kleine figuur kunnen we uit de tweede lijn vervolgens afleiden dat 5 stippen betekent "toevoegen of verwijderen van een verticale streep".

Uit de eerste lijn kunnen we afleiden dat 3 stippen betekent "veranderen van vorm".

Uit de tweede lijn kunnen we afleiden dat 4 stippen betekent "veranderen van kleur".

123456
VK|

Het bovenste deel van de domino in de opgave heeft 3 en 4 stippen. We moeten dus de grote figuur van vorm en kleur veranderen. Het antwoord is A of B.

Het onderste deel van de domino heeft 2 en 5 stippen, we moeten in de kleine figuur een horizontale en verticale streep toevoegen of verwijderen. Het antwoord is B.