Deel 2 - Reeks 27 - Vraag 53
Antwoord

Het onderste deel van de tweede dominosteen op de eerste lijn bevat geen stippen. Het onderste deel van de dominosteen heeft dus betrekking op de figuur die het minste aantal wijzigingen ondergaat, in dit geval slechts 1 wijziging (5 stippen).

In de grote figuur wordt een schuine aflopende en oplopende streep verwijderd, in de kleine figuur wordt een verticale streep verwijderd. De kleine figuur ondergaat dus slechts 1 wijziging. Hierdoor weten we dat het onderste deel van de domino betrekking heeft op de kleine figuur, en dat 5 stippen betekent "toevoegen of verwijderen van een verticale streep".

Aangezien het bovenste deel van de domino betrekking heeft op de grote figuur kunnen we uit de tweede lijn vervolgens afleiden dat 1 stip betekent "toevoegen of verwijderen van een horizontale streep".

Uit de derde lijn kunnen we afleiden dat 2 stippen betekent "toevoegen of verwijderen van een schuine aflopende streep", en dat 4 stippen betekent "toevoegen of verwijderen van een schuine oplopende streep".

Uit de tweede lijn kunnen we afleiden dat 3 stippen betekent "veranderen van vorm".

123456
\V/|

Het bovenste deel van de domino in de opgave heeft 1 en 5 stippen. We moeten dus een horizontale en verticale streep toevoegen of verwijderen in de grote figuur. Het antwoord is A of C.

Het onderste deel van de domino heeft 2 en 4 stippen, we moeten een schuine aflopende en oplopende streep toevoegen of verwijderen in de kleine figuur. Het antwoord is A.