Deel 2 - Reeks 22 - Vraag 43
Antwoord

Het onderste deel van de eerste dominosteen op de tweede lijn bevat geen stippen. Het onderste deel van de dominosteen heeft dus betrekking op de figuur die het minste aantal wijzigingen ondergaat, in dit geval slechts 1 wijziging (1 stip).

De kleine figuur wijzigt van vorm en van kleur, in de grote figuur wordt een schuine oplopende streep verwijderd. De grote figuur ondergaat dus slechts 1 wijziging. Hierdoor weten we dat het onderste deel van de domino betrekking heeft op de grote figuur, en dat 1 stip betekent "toevoegen of verwijderen van een schuine oplopende streep".

Aangezien het onderste deel van de domino betrekking heeft op de grote figuur, kunnen we uit de derde lijn afleiden dat 5 stippen betekent "toevoegen of verwijderen van een horizontale streep".

Uit de eerste lijn kunnen we vervolgens afleiden dat 3 stippen betekent "veranderen van kleur", en dat 4 stippen betekent "veranderen van vorm".

123456
/KV

Het bovenste deel van de dominostenen in de opgave bevat 1 en 3 stippen. We moeten dus de kleine figuur van kleur veranderen en een schuine oplopende streep toevoegen of verwijderen. Het antwoord is B of E.

Het onderste deel van de dominostenen bevat 4 en 5 stippen. We moeten de grote figuur van vorm veranderen en een horizontale streep toevoegen of verwijderen. Het antwoord is B.