Deel 2 - Reeks 21 - Vraag 41
Antwoord

Het bovenste deel van de eerste dominosteen op de tweede lijn bevat geen stippen. Het bovenste deel van de dominosteen heeft dus betrekking op de figuur die het minste aantal wijzigingen ondergaat, in dit geval slechts 1 wijziging (3 stippen).

De kleine figuur wijzigt van vorm en van kleur, in de grote figuur wordt een verticale streep toegevoegd. De grote figuur ondergaat dus slechts 1 wijziging. Hierdoor weten we dat het bovenste deel van de domino betrekking heeft op de grote figuur, en dat 3 stippen betekent "toevoegen of verwijderen van een verticale streep".

Aangezien het onderste deel van de domino betrekking heeft op de kleine figuur kunnen we uit de derde lijn afleiden dat 1 stip betekent "veranderen van kleur".

Uit de tweede lijn kunnen we vervolgens afleiden dat 2 stippen betekent "veranderen van vorm".

Uit de derde lijn kunnen we afleiden dat 4 stippen betekent "toevoegen of verwijderen van een schuine aflopende streep".

123456
KV|\

Het bovenste deel van de dominostenen in de opgave bevat 2 en 4 stippen. We moeten dus de grote figuur van vorm veranderen en een schuine aflopende streep toevoegen of verwijderen. Het antwoord is C of E.

Het onderste deel van de dominostenen bevat 2 en 3 stippen. We moeten de kleine figuur van vorm veranderen en een verticale streep toevoegen of verwijderen. Het antwoord is C.