Deel 2 - Reeks 19 - Vraag 38
Antwoord

Uit de vorige oefening weten we dat het bovenste deel van de domino betrekking heeft op de kleine figuur, en het onderste deel op de grote figuur. Ook de betekenis van 2, 3, 4, 5 en 6 stippen kennen we reeds.

Uit de derde lijn kunnen we afleiden dat 1 stip betekent "toevoegen of verwijderen van een schuine aflopende streep".

123456
\K/|V

Het bovenste deel van de domino heeft twee keer 4 stippen. We moeten de kleine figuur niet veranderen, aangezien beide bewerkingen elkaar ongedaan maken. Het antwoord is B of C.

Het onderste deel van de domino heeft 1 en 3 stippen. We moeten een schuine aflopende en oplopende streep toevoegen of verwijderen in de grote figuur. Het antwoord is C.