Deel 2 - Reeks 13 - Vraag 26
Antwoord

Uit de vorige oefening weten we dat het bovenste deel van de domino betrekking heeft op de grote figuur, en het onderste deel op de kleine figuur. Ook de betekenis van 2, 4 en 5 stippen kennen we reeds.

Uit de derde lijn kunnen we afleiden dat 6 stippen betekent "veranderen van kleur".

123456
V/K

Het bovenste deel van de domino heeft 4 stippen. We moeten een schuine oplopende streep toevoegen of verwijderen in de grote figuur. Het antwoord is C, D of E.

Het onderste deel van de domino heeft 6 stippen. We moeten de kleur van de kleine figuur veranderen. Het antwoord is D.