Deel 2 - Reeks 11 - Vraag 22
Antwoord

Uit de vorige oefening weten we dat het bovenste deel van de domino betrekking heeft op de grote figuur, en het onderste deel op de kleine figuur.

Ook de betekenis van 2, 3 en 4 stippen kennen we reeds.

Uit de derde lijn kunnen we afleiden dat 5 stippen betekent "toevoegen of verwijderen van een verticale" streep.

123456
VK|

Het bovenste deel van de domino in de opgave heeft 5 stippen. We moeten dus een verticale streep toevoegen of verwijderen in de grote figuur. Het antwoord is A of E.

Het onderste deel van de domino heeft 3 stippen, we moeten de kleine figuur dus van kleur veranderen. Het antwoord is A.