Deel 1 - Reeks 9 - Vraag 18
Antwoord

Uit de vorige oefening weten we dat het bovenste deel van de domino betrekking heeft op de kleine figuur, en het onderste deel op de grote figuur.Ook de betekenis van 2, 3, 4 en 5 stippen kennen we reeds.

Uit de eerste lijn kunnen we afleiden dat 1 stip betekent "veranderen van kleur".

123456
K/|V

Het bovenste deel van de domino heeft 1 en 2 stippen. We moeten de kleur van de kleine figuur veranderen en een schuine oplopende streep toevoegen of verwijderen. Het antwoord is B of C.

Het onderste deel van de domino heeft 3 en 5 stippen. We moeten de vorm van de grote figuur veranderen en een horizontale streep toevoegen of verwijderen. Het antwoord is B.