Deel 1 - Reeks 8 - Vraag 15
Antwoord

Zowel in de tweede lijn als in de derde lijn bevat het bovenste deel van de domino 4 stippen. Om te weten te komen welk deel van de domino de grote figuur en welk deel de kleine figuur wijzigt, dienen we te kijken welke figuur in deze 2 lijnen dezelfde wijziging ondergaat.

Zowel in de tweede lijn als in de derde lijn wijzigt de kleine figuur van kleur. Hieruit kunnen we afleiden dat het bovenste deel van de domino betrekking heeft op de kleine figuur, en dat 4 stippen betekent "wijzigen van kleur".

Hierdoor weten we ook dat het onderste deel van de domino betrekking heeft op de grote figuur. Uit de tweede lijn kunnen we dus afleiden dat 1 stip betekent "toevoegen of verwijderen van een schuine aflopende streep".

Uit de derde lijn kunnen we afleiden dat 6 stippen betekent "toevoegen of verwijderen van een horizontale streep". Uit de eerste lijn kunnen we afleiden dat 5 stippen betekent "wijzigen van vorm".

123456
\KV

Het bovenste deel van de domino in de opgave heeft 4 stippen. We moeten dus de kleur van de kleine figuur aanpassen. Het antwoord is C of E.

Het onderste deel van de domino heeft 5 stippen, we moeten de vorm van de grote figuur aanpassen. Het antwoord is C.