Deel 1 - Reeks 50 - Vraag 99
Antwoord

Het onderste deel van de tweede domino op de derde lijn bevat geen stippen. Het onderste deel van de domino heeft dus betrekking op de figuur die het minste wijzigingen ondergaat, in dit geval 2 wijzigingen (2 en 5 stippen). De kleine figuur ondergaat slechts 2 wijzigingen. Hieruit kunnen we afleiden dat het onderstel deel van de domino betrekking heeft op de kleine figuur.

Zowel het onderste deel als het bovenste deel van een dominostenen in de derde lijn bevat 5 stippen. We moeten dus een gemeenschappelijke wijziging zoeken in de grote en kleine figuur. Dit blijkt het toevoegen of verwijderen van een horizontale streep te zijn, waaruit we kunnen afleiden dat dit de betekenis is van 5 stippen.

Uit de derde lijn kunnen we vervolgens afleiden dat 2 stippen betekent "toevoegen of verwijderen van een schuine aflopende streep".

Uit de eerste lijn kunnen we afleiden dat 3 stippen betekent "veranderen van vorm", en dat 6 stippen betekent "toevoegen of verwijderen van een verticale streep".

Uit de tweede lijn kunnen we afleiden dat 4 stippen betekent "veranderen van kleur".

123456
\VK|

Het bovenste deel van de domino in de opgave bevat 3 en 4 stippen. We moeten dus de vorm en kleur van de grote figuur veranderen. Het antwoord is B of D.

Het onderste deel van de domino in de opgave bevat 4 en 5 stippen. We moeten de kleur van de kleine figuur veranderen en een horizontale streep toevoegen of verwijderen. Het antwoord is B.