Deel 1 - Reeks 5 - Vraag 9
Antwoord

Het onderste deel van de dominosteen op de derde lijn bevat geen stippen. Het onderste deel van de dominosteen heeft dus betrekking op de figuur die niet wijzigt, in dit geval de grote figuur. Het bovenste deel van de dominosteen heeft dus betrekking op de kleine figuur.

Hierdoor weten we ook meteen dat 5 stippen betekent "toevoegen of verwijderen van een schuine oplopende streep".

Aangezien het bovenste deel van de dominosteen de kleine figuur wijzigt kunnen we uit 1ste lijn afleiden dat 3 stippen betekent "toevoegen of verwijderen van een schuine aflopende streep", en dat 1 stip betekent "veranderen van kleur".

Uit de 2de lijn kunnen we afleiden dat 4 stippen betekent "veranderen van vorm".

123456
K\V/

Het bovenste deel van de domino in de opgave heeft 4 stippen. We moeten dus de vorm van de kleine figuur aanpassen. Het antwoord is A, B of E.

Het onderste deel van de domino heeft 3 stippen, we moeten een schuine aflopende streep toevoegen of verwijderen in de grote figuur. Het antwoord is B.