Deel 1 - Reeks 46 - Vraag 92
Antwoord

Uit de vorige oefening weten we dat het bovenste deel van de domino betrekking heeft op de grote figuur, en het onderste deel op de kleine figuur. Ook de betekenis van 2, 3, 4, 5 en 6 stippen kennen we reeds.

Uit de eerste lijn kunnen we afleiden dat 1 stip betekent "toevoegen of verwijderen van een schuine aflopende streep".

123456
\V/K|

Het bovenste deel van de domino heeft 1, 2 en 3 stippen. We moeten de vorm van de grote figuur veranderen en een schuine aflopende en oplopende streep toevoegen of verwijderen. Het antwoord is C of E.

Het onderste deel van de domino heeft 4, 5 en 6 stippen. We moeten de kleur van de kleine figuur veranderen en een horizontale en verticale streep toevoegen of verwijderen. Het antwoord is E.