Deel 1 - Reeks 46 - Vraag 91
Antwoord

Het onderste deel van de eerste dominosteen op de eerste lijn bevat geen stippen. Het onderste deel van de dominosteen heeft dus betrekking op de figuur die het minste aantal wijzigingen ondergaat, in dit geval slechts 1 wijziging (4 stippen). Aangezien beide figuren op eenzelfde lijn dezelfde wijzigingen ondergaan moeten we slechts één van de figuren analyseren, bijvoorbeeld de meest linkse figuur.

De grote figuur wijzigt van vorm en er wordt een verticale streep toegevoegd, de kleine figuur verandert van kleur. De kleine figuur ondergaat dus slechts 1 wijziging. Hierdoor weten we dat het onderste deel van de domino betrekking heeft op de kleine figuur, en dat 4 stippen betekent "veranderen van kleur".

Aangezien het bovenste deel van de domino betrekking heeft op de grote figuur kunnen we uit de tweede lijn afleiden dat 5 stippen betekent "toevoegen of verwijderen van een verticale streep".

Uit de eerste lijn kunnen we vervolgens afleiden dat 2 stippen betekent "veranderen van vorm".

Uit de tweede lijn kunnen we afleiden dat 3 stippen betekent "toevoegen of verwijderen van een schuine oplopende streep".

Uit de derde lijn kunnen we afleiden dat 6 stippen betekent "toevoegen of verwijderen van een horizontale streep".

123456
V/K|

Het bovenste deel van de dominostenen in de opgave bevat 2 en 4 stippen. We moeten dus de grote figuur van vorm en kleur veranderen. Het antwoord is A of D.

Het onderste deel van de dominostenen bevat 5 en 6 stippen. We moeten in de kleine figuur een verticale en horizontale streep toevoegen of verwijderen. Het antwoord is A.