Deel 1 - Reeks 36 - Vraag 71
Antwoord

In de eerste lijn bevat zowel de eerste als de tweede dominosteen 4 stippen, één keer in het bovenste deel van de domino en één keer in het onderste deel van de domino. In zowel de grote als de kleine figuur wordt een verticale streep verwijderd, waaruit we kunnen afleiden dat 4 stippen betekent "toevoegen of verwijderen van een verticale streep". We kunnen hieruit niet afleiden of het bovenste deel van de domino betrekking heeft op de grote of kleine figuur.

In de derde lijn bevat zowel de eerste als de tweede dominosteen 5 stippen, één keer in het bovenste deel van de domino en één keer in het onderste deel van de domino. Zowel de grote als de kleine figuur verandert van vorm, waaruit we kunnen afleiden dat 5 stippen betekent "veranderen van vorm". We kunnen hieruit niet afleiden of het bovenste deel van de domino betrekking heeft op de grote of kleine figuur.

Aangezien we de betekenis van 4 en 5 stippen kennen kunnen we uit de tweede lijn afleiden dat het onderste deel van de domino betrekking heeft op de kleine figuur, aangezien de kleine figuur hier verandert van vorm en er een verticale lijn wordt toegevoegd.

Uit deze lijn kunnen we vervolgens ook afleiden dat 6 stippen betekent "toevoegen of verwijderen van horizontale streep".

Uit de eerste lijn kunnen we vervolgens afleiden dat 2 stippen betekent "veranderen van kleur".

Uit de derde lijn kunnen we afleiden dat 3 stippen betekent "toevoegen of verwijderen van een schuine oplopende streep".

123456
K/|V

Het bovenste deel van de dominostenen in de opgave bevat 5 en 6 stippen. We moeten dus de vorm van de grote figuur wijzigen en een horizontale streep toevoegen of verwijderen. Het antwoord is B of D.

Het onderste deel van de dominostenen bevat 2 en 4 stippen. We moeten de kleur van de kleine figuur aanpassen en een verticale streep toevoegen of verwijderen. Het antwoord is D.