Deel 1 - Reeks 34 - Vraag 68
Antwoord

Uit de vorige oefening weten we dat het bovenste deel van de domino betrekking heeft op de grote figuur, en het onderste deel op de kleine figuur. Ook de betekenis van 2, 3, 4, 5 en 6 stippen kennen we reeds.

Uit de tweede lijn kunnen we afleiden dat 1 stip betekent "toevoegen of verwijderen van een verticale streep".

123456
|/K\V

Het bovenste deel van de domino heeft 3 en 4 stippen. We moeten de kleur van de grote figuur veranderen en een schuine oplopende streep toevoegen of verwijderen. Het antwoord is A of D.

Het onderste deel van de domino heeft 1 en 6 stippen. We moeten de vorm van de kleine figuur veranderen en een verticale streep toevoegen of verwijderen. Het antwoord is D.