Deel 1 - Reeks 33 - Vraag 65
Antwoord

In de eerste lijn bevat zowel de eerste als de tweede dominosteen 2 stippen, één keer in het bovenste deel van de domino en één keer in het onderste deel van de domino. Zowel de grote als de kleine figuur wijzigen van vorm, waaruit we kunnen afleiden dat 2 stippen betekent "wijzigen van vorm". We kunnen hieruit niet afleiden of het bovenste deel van de domino betrekking heeft op de grote of kleine figuur.

In de tweede lijn bevat zowel de eerste als de tweede dominosteen 3 stippen, één keer in het bovenste deel van de domino en één keer in het onderste deel van de domino. In zowel de grote als de kleine figuur wordt een verticale lijn verwijderd, waaruit we kunnen afleiden dat 3 stippen betekent "toevoegen of verwijderen van een verticale streep". We kunnen hieruit niet afleiden of het bovenste deel van de domino betrekking heeft op de grote of kleine figuur.

Zowel in de eerste lijn als in de tweede lijn bevat het bovenste deel van de domino 4 stippen. De betekenis hiervan kunnen we achterhalen door te kijken welke wijziging de grote (of kleine) figuur in de eerste lijn gemeenschappelijk heeft met de grote (of kleine) figuur in de tweede lijn, maar de wijziging moet verschillend zijn van "wijzigen van vorm" (2 stippen) en "toevoegen of verwijderen van een verticale streep" (3 stippen). De grote figuren hebben geen gemeenschappelijke wijzigingen in de eerste en de tweede lijn. Zowel in de eerste lijn als in de tweede lijn wordt in de kleine figuur een horizontale lijn toegevoegd of verwijderd. We kunnen hieruit afleiden dat 4 stippen betekent "toevoegen of verwijderen van een horizontale streep", en dat het bovenste deel van de domino betrekking heeft op de kleine figuur.

Uit de eerste lijn kunnen we vervolgens afleiden dat 6 stippen betekent "toevoegen of verwijderen van een schuine aflopende streep".

Uit de tweede lijn kunnen we afleiden dat 5 stippen betekent "veranderen van kleur".

123456
V|K\

Het bovenste deel van de dominostenen in de opgave bevat 4 en 5 stippen. We moeten dus de kleur van de kleine figuur wijzigen en een horizontale streep toevoegen of verwijderen. Het antwoord is D of E.

Het onderste deel van de dominostenen bevat 2 en 3 stippen. We moeten de vorm van de grote figuur aanpassen en een verticale streep toevoegen of verwijderen. Het antwoord is D.