Deel 1 - Reeks 3 - Vraag 5
Antwoord

Het onderste deel van de dominosteen op de eerste lijn bevat geen stippen. Het onderste deel van de dominosteen heeft dus betrekking op de figuur die niet wijzigt, in dit geval de kleine figuur. Het bovenste deel van de dominosteen heeft dus betrekking op de grote figuur.

Hierdoor weten we ook meteen dat 3 stippen betekent "toevoegen of verwijderen van een schuine oplopende streep".

Aangezien het bovenste deel van de dominosteen de grote figuur wijzigt kunnen we uit 2de lijn afleiden dat 4 stippen betekent "toevoegen of verwijderen van een horizontale streep", en dat 1 stip betekent "veranderen van vorm".

123456
V/

Het bovenste deel van de domino in de opgave heeft 3 stippen. We moeten dus een schuine oplopende streep toevoegen of verwijderen in de grote figuur. Het antwoord is C, D of E.

Het onderste deel van de domino heeft 4 stippen, we moeten een horizontale streep toevoegen of verwijderen in de kleine figuur. Het antwoord is C.