Deel 1 - Reeks 29 - Vraag 58
Antwoord

Uit de vorige oefening weten we dat het bovenste deel van de domino betrekking heeft op de grote figuur, en het onderste deel op de kleine figuur. Ook de betekenis van 2, 3, 4 en 5 stippen kennen we reeds.

Uit de eerste lijn kunnen we afleiden dat 1 stip betekent "toevoegen of verwijderen van een schuine oplopende streep".

123456
/VK|

Het bovenste deel van de domino heeft 1 en 1 stippen. We moeten de grote figuur niet veranderen, aangezien beide bewerkingen elkaar ongedaan maken. Het antwoord is A, B of C.

Het onderste deel van de domino heeft 2 en 5 stippen. We moeten een horizontale en verticale streep toevoegen of verwijderen in de kleine figuur. Het antwoord is B.