Deel 1 - Reeks 28 - Vraag 55
Antwoord

Het bovenste deel van de eerste dominosteen op de eerste lijn bevat geen stippen. Het bovenste deel van de dominosteen heeft dus betrekking op de figuur die het minste aantal wijzigingen ondergaat, in dit geval slechts 1 wijziging (2 stippen).

De grote figuur verandert van vorm en er wordt een verticale streep toegevoegd, in de kleine figuur wordt een schuine aflopende streep toegevoegd. De kleine figuur ondergaat dus slechts 1 wijziging. Hierdoor weten we dat het bovenste deel van de domino betrekking heeft op de kleine figuur, en dat 2 stippen betekent "toevoegen of verwijderen van een schuine aflopende streep".

Aangezien het onderste deel van de domino betrekking heeft op de grote figuur kunnen we uit de tweede lijn vervolgens afleiden dat 4 stippen betekent "toevoegen of verwijderen van een verticale streep".

Uit de derde lijn kunnen we afleiden dat 5 stippen betekent "veranderen van kleur", en dat 1 stip betekent "veranderen van vorm".

Uit de tweede lijn kunnen we afleiden dat 3 stippen betekent "toevoegen of verwijderen van een horizontale streep".

123456
V\|K

Het bovenste deel van de domino in de opgave heeft 1 en 3 stippen. We moeten dus de kleine figuur van vorm veranderen en een horizontale streep toevoegen of verwijderen. Het antwoord is A of C.

Het onderste deel van de domino heeft 1 en 5 stippen, we moeten de grote figuur van vorm en kleur veranderen. Het antwoord is C.