Deel 1 - Reeks 27 - Vraag 54
Antwoord

Uit de vorige oefening weten we dat het bovenste deel van de domino betrekking heeft op de grote figuur, en het onderste deel op de kleine figuur. Ook de betekenis van 1, 2, 3, 4 en 5 stippen kennen we reeds.

Uit de tweede lijn kunnen we afleiden dat 6 stippen betekent "veranderen van kleur".

123456
\V/|K

Het bovenste deel van de domino heeft 4 en 6 stippen. We moeten de kleur van de grote figuur veranderen en een schuine oplopende streep toevoegen of verwijderen. Het antwoord is B of E.

Het onderste deel van de domino heeft 2 en 3 stippen. We moeten de vorm van de kleine figuur veranderen en een schuine aflopende streep toevoegen of verwijderen. Het antwoord is E.