Deel 1 - Reeks 24 - Vraag 47
Antwoord

Het bovenste deel van de eerste dominosteen op de eerste lijn bevat geen stippen. Het bovenste deel van de dominosteen heeft dus betrekking op de figuur die het minste aantal wijzigingen ondergaat, in dit geval slechts 1 wijziging (1 stip).

De kleine figuur wijzigt van vorm en van kleur, in de grote figuur wordt een horizontale streep toegevoegd. De grote figuur ondergaat dus slechts 1 wijziging. Hierdoor weten we dat het bovenste deel van de domino betrekking heeft op de grote figuur, en dat 1 stip betekent "toevoegen of verwijderen van een horizontale streep".

Aangezien het onderste deel van de domino betrekking heeft op de kleine figuur kunnen we uit de derde lijn afleiden dat 5 stippen betekent "veranderen van vorm".

Uit de eerste lijn kunnen we vervolgens afleiden dat 3 stippen betekent "veranderen van kleur".

Uit de tweede lijn kunnen we afleiden dat 2 stippen betekent "toevoegen of verwijderen van een schuine oplopende streep", en dat 4 stippen betekent "toevoegen of verwijderen van een schuine aflopende streep".

123456
/K\V

Het bovenste deel van de domino in de opgave heeft 3 en 5 stippen. We moeten dus de vorm en de kleur van de grote figuur aanpassen. Het antwoord is A of E.

Het onderste deel van de domino heeft 2 en 4 stippen, we moeten een schuine aflopende en oplopende streep toevoegen of verwijderen in de kleine figuur. Het antwoord is A.