Deel 1 - Reeks 20 - Vraag 39
Antwoord

Hier kunnen we niet bepalen welk deel van de domino betrekking heeft op de grote of kleine figuur, aangezien de verschillende dominostenen geen gemeenschappelijk aantal stippen hebben.

123456

De domino in de opgave is het omgekeerde van de domino op de tweede lijn in het basisscherm. De wijziging die de grote figuur ondergaat op de tweede lijn ("toevoegen of verwijderen van een horizontale streep") dienen we dus toe te passen op de kleine figuur van de opgave. Het antwoord is A, B of C.

De wijziging die de kleine figuur ondergaat op de tweede lijn ("wijzigen van kleur") dienen we toe te passen op de grote figuur van de opgave. Het antwoord is A.