Deel 1 - Reeks 16 - Vraag 32
Antwoord

Uit de vorige oefening weten we dat het bovenste deel van de domino betrekking heeft op de grote figuur, en het onderste deel op de kleine figuur. Ook de betekenis van 2, 3, 4, 5 en 6 stippen kennen we reeds.

Uit de derde lijn kunnen we afleiden dat 1 stip betekent "toevoegen of verwijderen van een schuine aflopende streep".

123456
\V/K|

Het bovenste deel van de domino heeft 6 stippen. We moeten een verticale streep toevoegen of verwijderen in de grote figuur. Het antwoord is A of D.

Het onderste deel van de domino heeft 1 stippen. We moeten een schuine aflopende streep toevoegen of verwijderen in de kleine figuur. Het antwoord is D.