Deel 1 - Reeks 12 - Vraag 23
Antwoord

Het onderste deel van de dominosteen op de eerste lijn bevat geen stippen. Het onderste deel van de dominosteen heeft dus betrekking op de figuur die niet wijzigt, in dit geval de grote figuur. Het bovenste deel van de dominosteen heeft dus betrekking op de kleine figuur.

Hierdoor weten we ook meteen dat 3 stippen betekent "toevoegen of verwijderen van een horizontale streep".

Aangezien het bovenste deel van de dominosteen de kleine figuur wijzigt kunnen we uit 2de lijn afleiden dat 5 stippen betekent "wijzigen van kleur".

Uit de 3de lijn kunnen we vervolgens afleiden dat 6 stippen betekent "toevoegen of verwijderen van een schuine oplopende streep", en dat 2 stippen betekent "wijzigen van vorm".

123456
VK/

Het bovenste deel van de domino in de opgave heeft 6 stippen. We moeten dus een schuine oplopende streep toevoegen of verwijderen in de kleine figuur. Het antwoord is B of D.

Het onderste deel van de domino heeft 5 stippen, we moeten de grote figuur dus van kleur veranderen. Het antwoord is D.