Deel 1 - Reeks 10 - Vraag 19
Antwoord

In de eerste lijn bevat het bovenste deel van de domino 3 stippen. In de derde lijn bevat het onderste deel van de domino ook 3 stippen. Om te weten te komen welk deel van de domino de grote figuur en welk deel de kleine figuur wijzigt, dienen we eenzelfde bewerking (3 stippen) te vinden in de grote (of kleine) figuur op de eerste lijn en de kleine (of grote) figuur op de derde lijn.

In de grote figuur op de eerste lijn wordt een verticale streep toegevoegd. In de kleine figuur op de derde lijn wordt een verticale lijn verwijderd. Hieruit kunnen we afleiden dat 3 stippen betekent "toevoegen of verwijderen van een verticale streep", en dat het bovenste deel van de domino betrekking heeft op de grote figuur en het onderste deel op de kleine figuur.

Uit de eerste lijn kunnen we vervolgens afleiden dat 2 stippen betekent "veranderen van vorm".

Uit de tweede lijn kunnen we afleiden dat 4 stippen betekent "toevoegen of verwijderen van een horizontale streep", en dat 5 stippen betekent "veranderen van kleur".

Uit de derde lijn kunnen we afleiden dat 1 stip betekent "toevoegen of verwijderen van een schuin aflopende streep".

123456
\V|K

Het bovenste deel van de domino in de opgave heeft 3 stippen. We moeten dus een verticale streep toevoegen of verwijderen in de grote figuur. Het antwoord is A of C.

Het onderste deel van de domino heeft 4 stippen, we moeten een horizontale streep toevoegen of verwijderen aan de kleine figuur. Het antwoord is A.