Deel 1 - Reeks 1 - Vraag 1
Antwoord

Het bovenste deel van de dominosteen op de eerste lijn bevat geen stippen. Het bovenste deel van de dominosteen heeft dus betrekking op de figuur die niet wijzigt, in dit geval de grote figuur. Het onderste deel van de dominosteen heeft dus betrekking op de kleine figuur.

Hierdoor weten we ook meteen dat 1 stip betekent "wijzigen van vorm", aangezien de kleine figuur op de eerste lijn verandert van een cirkel in een vierkant.

Aangezien het bovenste deel van de dominosteen de grote figuur wijzigt kunnen we uit 2de lijn afleiden dat 2 stippen betekent "wijzigen van kleur".

Uit de 3de lijn kunnen we vervolgens afleiden dat 3 stippen betekent "toevoegen of verwijderen van een horizontale streep".

123456
VK

Het bovenste deel van de domino in de opgave heeft 3 stippen. We moeten dus een horizontale streep toevoegen of verwijderen in de grote figuur. Het antwoord is B of E.

Het onderste deel van de domino heeft 2 stippen, we moeten de kleine figuur dus van kleur veranderen. Het antwoord is B.